image

Faktuelle oplysninger

Antal elever

Kirstinedalsskolen har i skoleåret 2017/2018 27 klasser incl T-klasser

Elevtallet i de enkelte klasser findes her: Elevtal

Skolens karakterfordeling kan ses her: Karakterfordeling

Skolens karaktergennemsnit kan ses her: Karaktergennemsnit

 

 

Gennemsnitlig klassekvotient

Gennemsnitlige klassekvotienter udregnet efter elevgruppe: 

 

  • Indskolingen (0.-2. klasse): 20,9 elever pr. klasse
  • Mellemtrinnet (3.-6. klasse): 23,4 elever pr. klasse
  • Udskolingen (7.-9. klasse): 22,7 elever pr. klasse

  •  

Antal elever pr. pc

Information følger

Antal lærere

Antal lærere

På Kirstinedalsskolen er der ansat ca 45 lærere, 15 pædagoger og 1 sekretær