image

Læsebånd på Kirstinedalsskolen

På Kirstinedalsskolen opdeler vi danskundervisningen i læsebånd og almindelig danskundervisning. Nogle af dansktimerne foregår ikke i klassen men på hold på tværs af årgangen. Vi har valgt at kalde det læsebånd. læsebånd bliver eleverne opdelt på hold alt efter, hvor de er i deres læse/skriveudvikling.

På 1.-3.årgang foregår undervisningen på hold sideløbende med de øvrige dansktimer.

 

Hvorfor læsebånd?

Elever der kan læse, elever der er på vej til at kunne læse og elever der har brug for at få repeteret bogstaver og lyde. Vi oplever, at der er stor forskel på, hvad børnene kan, når de begynder i skole. Flere kan allerede læse, mange er godt på vej til det, og samtidig er der en gruppe elever, som vil have godt af at få repeteret bogstaver og lyde en gang til. Nogle elever har brug for, at bogstavindlæringen foregår i et stille tempo

 

Hvad er formålet med læsebånd?

At alle får en undervisning tilpasset deres faglige niveau. At øge læseresultaterne for både de sikre læsere, middelgruppen og de usikre læsere

At skabe motivation for danskfaget og læsning generelt blandt alle elever.

 

Aktiviteter på læsebåndet

Undervisningen har særligt fokus på afkodning. Det vil sige, at vi har særligt fokus på den kontinuerlige læsning og skrivning, så alle bliver sikre læsere.

Aktiviteter og undervisningsmaterialer varierer på holdene alt efter, hvor langt man er i læse/skriveudviklingen. Læsebåndslærerne informerer forældrene på deres hold om hvilke konkrete aktiviteter der bliver arbejdet med. Eleverne skriver læsekort og forældreinddragelse er afgørende for at eleverne oplever succes med læseindlæringen.

 

Evaluering

Vi evaluerer løbende den enkelte elev gennem den daglige undervisning og standardiserede test. Vi benytter os af læseprøver og andre evalueringsformer.

Det er muligt at rykke elever over på andre hold, hvis læreren vurderer, at nogle har brug for flere udfordringer, eller at nogle har brug for repetition eller gennemgang i et andet tempo. Læsevejlederen er tovholder for hvilket hold de enkelte elever placeres på.